Pszczyna, ul. Męczenników Oświęcimskich 21

Ochrona przed upadkiem z wysokości