Pszczyna, ul. Męczenników Oświęcimskich 21 | +48 668-546-374

FILTROPOCHŁANIACZ - MSA-FIPO-A2P3

Producent: MSA
Filtropochłaniacze wymienne do półmasek i masek pełnotwarzowych Advantage® z podwójnym połączeniem bagnetowym.
- typ A2P3
- przeznaczone do gazów, oparów związków organicznych z punktem wrzenia powyżej 65° C 
- zabezpieczenie przeciw cząstkom niebezpiecznych związków o niewielkiej prężności pary
- małe opakowanie 2 szt.
- spełniają wymagania normy EN14387

Parametry

Waga: 0.2760