Pszczyna, ul. Męczenników Oświęcimskich 21 | +48 668-546-374