Pszczyna, ul. Męczenników Oświęcimskich 21 | +48 668-546-374

FILTRY PRZECIWPYŁOWE - 3M-FI-2000-P3-38

Producent: 3M
Filtry przeciwpyłowe serii 2000, klasy P3.
- chronią przed takimi zagrożeniami jak gazy, pary organiczne i kwaśne jak również przed ozonem, aż do NPF (nominalnego współczynnika ochrony) 10, dodatkowo przed parami organicznymi i gazami
kwaśnymi poniżej NDS
- małe opakowanie 20 szt.
- spełniają wymagania normy EN143

Parametry

Waga: 0.5250