Pszczyna, ul. Męczenników Oświęcimskich 21 | +48 668-546-374

POCHŁANIACZ - MSA-PO-A2B2E1K1

Producent: MSA
Pochłaniacze wymienne do półmasek i masek pełnotwarzowych Advantage® z podwójnym połączeniem bagnetowym.
- typ A2B2E1K1
- zastosowanie: organiczne gazy i pary o temperaturze wrzenia powyżej 65° C; nieorganiczne gazy i opary, np.: chlor, siarczek wodoru, kwas cyjanowodorowy; dwutlenek siarki, kwas chlorowodorowy, gazy kwaśne; amoniak i pochodne amoniaku
- małe opakowanie 2 szt.
- spełniają wymagania normy EN14387

Parametry

Waga: 0.4300